Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2010ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 1.5/2.2kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2010ABAA