Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2138ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 30/37kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2138ABAA