Các dòng biến tần Yaskawa đã ngưng sản xuất:

+ J1000   ( thay thế cho model J7 )

+ V1000 ( thay thế cho model V7 )

+ A1000 ( thay thế cho model F7, G5,G3 )

+ G7 ( thay thế cho model F7, G5 )

+ E1000 ( thay thế cho model E7 )

+ L1000 ( thay thế cho model L7 )

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.