Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2021ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 3.7/5.5kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2021ABAA