Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2360ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 90/110kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2360ABAA