Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2056ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 11/15kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2056ABAA