Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2006ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 0.75/1.1kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2006ABAA