Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2313ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 75/90kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2313ABAA