Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2211ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 45/55kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2211ABAA