Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2012ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 2.2/3.0kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2012ABAA