Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2018ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 3.0/3.7kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2018ABAA