6NH9870-1AA00
6NH9870-1AA00

2.299.000 1.931.000 VNĐ

Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về 6NH9870-1AA00, ANTEN CHO BỘ GIAO TIẾP CP1242-7 (2G)
    ANTEN CHO BỘ GIAO TIẾP CP1242-7 (2G)

    ANTEN CHO BỘ GIAO TIẾP CP1242-7 (2G)
    Nhà sản xuất: SIEMENS
    Mã sản phẩm: 6NH9870-1AA00