Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về 6XV1870-3QH60, CÁP ETHERNET 6M
    CÁP ETHERNET 6M

    CÁP ETHERNET 0,5M
    Nhà sản xuất: SIEMENS
    Mã sản phẩm: 6XV1870-3QH60