6XV1870-3QE50
6XV1870-3QE50
6GK1901-1FC00-0AA0

620.000 520.000 VNĐ

Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về 6XV1870-3QE50, CÁP ETHERNET 0,5M
    CÁP ETHERNET 0,5M

    CÁP ETHERNET 0,5M
    Nhà sản xuất: SIEMENS
    Mã sản phẩm: 6XV1870-3QE50