CM 1241, RS232
CM 1241, RS232

2.170.000 VNĐ

Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về 6ES7241-1CH32-0XB0, CM1241 RS422/485
    CM1241 RS422/485

    CM1241 RS422/485
    Nhà sản xuất: SIEMENS
    Mã sản phẩm: 6ES7241-1CH32-0XB0