Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về CIPR-GA70T2070ABAA
    Biến tần Yaskawa GA700 15/18.5kw 200…240V AC, CIPR-GA70T2070ABAA