Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về 6XV1870-3QH20, CÁP ETHERNET 2M
    CÁP ETHERNET 2M

    CÁP ETHERNET 0,5M
    Nhà sản xuất: SIEMENS
    Mã sản phẩm: 6XV1870-3QH20