Chia sẻ tất cả tài liệu biến tần Yaskawa, Biến tần Yaskawa J1000, Biến tần Yaskawa V1000, Biến tần Yaskawa E1000, Biến tần Yaskawa A1000, Biến tần Yaskawa GA 700, Biến tần Yaskawa H1000, Biến tần Yaskawa G7, Biến tần Yaskawa U1000, Biến tần Yaskawa J7, Biến tần Yaskawa V7,VS606-V7, Biến tần Yaskawa F7, Biến tần Yaskawa E7, Biến tần Yaskawa 616G5, Servo Yaskawa tiếng việt.

Tài liệu biến tần Yaskawa tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa J1000 tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa V1000 tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa E1000 tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa A1000 tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa G7 Tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa H1000

– Biến tần Yaskawa T1000V ( EN )

– Biến tần Yaskawa Z1000 ( EN )

– Biến tần Yaskawa U1000 ( EN )

– Biến tần Yaskawa D1000 ( EN )

– Biến tần Yaskawa R1000 ( EN )

Một số biến tần Yaskawa đã ngưng sản xuất

– Biến tần Yaskawa J7 Tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa V7/VS606V7

–  Biến tần Yaskawa F7 Tiếng Việt

–  Biến tần Yaskawa E7 Tiếng Việt

– Biến tần Yaskawa L7.

Nếu tài liệu chưa có trên Website vui lòng liên hệ Hotline 0938 416 567

Hoặc Email  Buinvt@gmail.com để được hỗ trợ gửi qua email.

Nếu tài liệu chưa có trên Website vui lòng liên hệ Hotline 0938 416 567

Hoặc Email  Buinvt@gmail.com để được hỗ trợ gửi qua email.

Tài liệu AC Servo Yaskawa

 AC Servo Yaskawa Sigma 7 ( SGD7S,SGM7A,SGM7J,SGM7P,SGM7G)
 AC Servo Sigma V ( SGDV, SGMJV, SGMAV, SGMSV,SGMGV )
AC Servo Sigma III ( SGDS )
AC Servo Sigma II ( SGDM, SGDH, SGMAH, SGMPH, SGMGH,SGMSH )
AC Servo Sigma I ( SGDA, SGDB )
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá,mua bán thiết bị vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:
Hotline :  0938 416 567 (Mr. Bụi) – Zalo. Viber
Email:  Buinvt@gmail.com
Skype: nguyenvantrucbui
Hướng dẫn sử dụng tiếng việt vui lòng gọi 0938 416 567

Cách tra mã biến tần Yaskawa

Tổng họp mã hàng biến tần Yaskawa phân loại theo điện áp và Công suất.

Biến tần Yaskawa J1000

Mã hàngTải thường(Kw)Tải nặng (Kw)
J1000 [1P/220VAC]
CIMR-JTBA0001BAA0.20.1
CIMR-JTBA0002BAA0.40.2
CIMR-JTBA0003BAA0.750.4
CIMR-JTBA0006BAA1.10.75
CIMR-JTBA0010BAA2.21.5
J1000 [3P/220VAC]
CIMR-JT2A0001BAA0.20.1
CIMR-JT2A0002BAA0.40.2
CIMR-JT2A0004BAA0.750.4
CIMR-JT2A0006BAA1.10.75
CIMR-JT2A0010BAA2.21.5
CIMR-JT2A0012BAA32.2
CIMR-JT2A0020BAA5.53.7
J1000 [3P/380VAC]
CIMR-JT4A0001BAA0.40.2
CIMR-JT4A0002BAA0.750.4
CIMR-JA4A0004BMA1.50.75
CIMR-JT4A0004BAA1.50.75
CIMR-JT4A0005BAA2.21.5
CIMR-JT4A0007BAA32.2
CIMR-JT4A0009BAA3.73
CIMR-JT4A0011BAA5.53.7

Biến tần Yaskawa V1000

Mã hàngTải thường (KW)Tải nặng (KW)
V1000 [1P/220VAC]
CIMR-VTBA0001BAA0.20.1
CIMR-VTBA0002BAA0.40.2
CIMR-VTBA0003BAA0.750.4
CIMR-VTBA0006BAA1.10.75
CIMR-VTBA0010BAA2.21.5
CIMR-VTBA0012BAA32.2
CIMR-VTBA0020FAA5.53.7
V1000 [3P/220VAC]
CIMR-VT2A0001BAA0.20.1
CIMR-VT2A0002BAA0.40.2
CIMR-VT2A0004BAA0.750.4
CIMR-VT2A0006BAA1.10.75
CIMR-VT2A0010BAA2.21.5
CIMR-VT2A0012BAA32.2
CIMR-VT2A0020FAA5.53.7
CIMR-VT2A0030FAA7.55.5
CIMR-VT2A0040FAA117.5
CIMR-VT2A0056FAA1511
CIMR-VT2A0069FAA18.515
V1000 [3P/380VAC]
CIMR-VT4A0001BAA0.40.2
CIMR-VT4A0002BAA0.750.4
CIMR-VT4A0004BAA1.50.75
CIMR-VT4A0005BAA2.21.5
CIMR-VT4A0007BAA32.2
CIMR-VT4A0009BAA3.73
CIMR-VT4A0011BAA5.53.7
CIMR-VT4A0018FAA7.55.5
CIMR-VT4A0023FAA117.5
CIMR-VT4A0031FAA1511
CIMR-VT4A0038FAA18.515

Biến tần Yaskawa E1000

Mã hàngTải thường (KW)
E1000 [3P/380VAC]
CIMR-ET4A0009FAA3.7
CIMR-ET4A0011FAA5.5
CIMR-ET4A0018FAA7.5
CIMR-ET4A0023FAA11
CIMR-ET4A0031FAA15
CIMR-ET4A0038FAA18.5
CIMR-ET4A0044FAA22
CIMR-ET4A0058AAA30
CIMR-ET4A0072AAA37
CIMR-ET4A0088AAA45
CIMR-ET4A0103AAA55
CIMR-ET4A0139AAA75
CIMR-ET4A0165AAA90
CIMR-ET4A0208AAA110
CIMR-ET4A0250AAA132
CIMR-ET4A0296AAA160
CIMR-ET4A0362AAA185
CIMR-ET4A0414AAA220
CIMR-ET4A0515AAA250
CIMR-ET4A0675AAA355

Biến tần Yaskawa A1000

Mã hàngTải thường (KW)Tải nặng (KW)
A1000 [3P/220VAC]
CIMR-AT2A0004FAA0.750.4
CIMR-AT2A0006FAA1.50.75
CIMR-AT2A0008FAA1.51.1
CIMR-AT2A0010FAA2.21.5
CIMR-AT2A0012FAA32.2
CIMR-AT2A0018FAA3.73
CIMR-AT2A0021FAA5.53.7
CIMR-AT2A0030FAA7.55.5
CIMR-AT2A0040FAA117.5
CIMR-AT2A0056FAA1511
CIMR-AT2A0069FAA18.515
CIMR-AT2A0081FAA2218.5
CIMR-AT2A0110AAA3022
CIMR-AT2A0138AAA3730
CIMR-AT2A0169AAA4537
CIMR-AT2A0211AAA5545
CIMR-AT2A0250AAA7555
CIMR-AT2A0312AAA7575
CIMR-AT2A0360AAA11090
CIMR-AT2A0415AAA110
A1000 [3P/380VAC]
CIMR-AT4A0002FAA0.750.4
CIMR-AT4A0004FAA1.50.75
CIMR-AT4A0005FAA2.21.5
CIMR-AT4A0007FAA32.2
CIMR-AT4A0009FAA3.73
CIMR-AT4A0011FAA5.53.7
CIMR-AT4A0018FAA7.55.5
CIMR-AT4A0023FAA117.5
CIMR-AT4A0031FAA1511
CIMR-AT4A0038FAA18.515
CIMR-AT4A0044FAA22 18.5
CIMR-AT4A0058AAA3022
CIMR-AT4A0072AAA3730
CIMR-AT4A0088AAA4537
CIMR-AT4A0103AAA5545
CIMR-AT4A0139AAA7555
CIMR-AT4A0165AAA9075
CIMR-AT4A0208AAA11090
CIMR-AT4A0250AAA132110
CIMR-AT4A0296AAA160132
CIMR-AT4A0362AAA185160
CIMR-AT4A0414AAA220185
CIMR-AT4A0515AAA250220
CIMR-AT4A0675AAA355315
CIMR-AT4A0930AAA500450
CIMR-AT4A1200AAA630560

Biến tần Yaskawa G7

Mã hàngTải nặng (KW)
G7 [3P/220VAC]
CIMR-G7A20P40.4
CIMR-G7A20P70.75
CIMR-G7A21P51.5
CIMR-G7A22P22.2
CIMR-G7A23P73.7
CIMR-G7A25P55.5
CIMR-G7A27P57.5
CIMR-G7A201111
CIMR-G7A201515
CIMR-G7A201818.5
CIMR-G7A202222
CIMR-G7A203030
CIMR-G7A203737
CIMR-G7A204545
CIMR-G7A205555
CIMR-G7A207575
CIMR-G7A209090
CIMR-G7A20110110
G7 [3P/380VAC]
CIMR-G7A40P40.4
CIMR-G7A40P70.75
CIMR-G7A41P51.5
CIMR-G7A42P22.2
CIMR-G7A43P73.7
CIMR-G7A45P55.5
CIMR-G7A47P57.5
CIMR-G7A401111
CIMR-G7A401515
CIMR-G7A401818.5
CIMR-G7A402222
CIMR-G7A403030
CIMR-G7A403737
CIMR-G7A404545
CIMR-G7A405555
CIMR-G7A407575
CIMR-G7A409090
CIMR-G7A4110110
CIMR-G7A4132132
CIMR-G7A4160160
CIMR-G7A4185185
CIMR-G7A4220220
CIMR-G7A4300300

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, sự cố & Báo giá,mua bán thiết bị vui lòng gọi:

Hotline : Mr. Bụi: 0938 416 567 – Zalo. Viber
Email:  Buinvt@gmail.com
Skype: nguyenvantrucbui